Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Zbliżają się wybory samorządowe

Treść

7 kwietnia wybierzemy swoich przedstawicieli samorządowych. Jeszcze tylko dzisiaj osoby, które chcą zagłosować przez pełnomocnika, mogą o to wnioskować. Wyniki wyborów mamy poznać w środę 10 kwietnia.

W wyborach samorządowych nie wydaje się zaświadczeń o prawie do głosowania. Nie można również dopisać się do spisu wyborców poza miejscem swojego stałego zamieszkania.

Wynika to z charakteru tych wyborów. To są wybory naszych przedstawicieli w społecznościach lokalnych i wyłącznie osoby, które zamieszkują na stałe na danym obszarze, mają prawo podejmować decyzje, kto będzie ich przedstawicielem w przyszłości – mówiła Magdalena Pietrzak, szef Krajowego Biura Wyborczego.

Dlatego przed wyborami trzeba sprawdzić, czy jesteśmy ujęci w CRW w obwodzie głosowania dla miejsca naszego stałego zamieszkania, np. za pośrednictwem mObywatel.

„Jeżeli nie jesteś ujęty w CRW właściwym dla miejsca twojego stałego zamieszkania, to zamelduj się na pobyt stały lub złóż wniosek o ujęcie w tym obwodzie głosowania” – czytamy na stronie PKW.

Wniosek należy złożyć jak najszybciej do urzędu gminy, na terenie której mieszkamy. Wójt ma pięć dni na rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

–  Żeby przyspieszyć te procedury, należy dołączyć dokumenty potwierdzające fakt zamieszkiwania pod danym adresem, czyli to może być umowa najmu, ale mogą być też kopie rachunków za wodę czy prąd – zaznaczyła Magdalena Pietrzak, szef Krajowego Biura Wyborczego.

Pozytywna decyzja oznacza, że do Centralnego Rejestru Wyborców zostaniemy dopisani na stałe, czyli również na kolejne wybory. Dzisiaj jest ostatni termin na złożenie wniosku o możliwość głosowania przez pełnomocnika.

„Wyborcy z orzeczeniem o znacznym  stopniu niepełnosprawnością, a także wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat mogą, głosować przez pełnomocnika” – dowiadujemy się ze strony PKW.

Pełnomocnik, który będzie głosował za wyborcę, musi pamiętać, żeby do lokalu wyborczego zanieść akt pełnomocnictwa, w którym jest napisane, że to dotyczy głosowania w  pierwszym dniu, czyli 7 kwietnia – wytłumaczyła Magdalena Pietrzak, szef Krajowego Biura Wyborczego.

7 kwietnia otrzymamy cztery karty do głosowania. Wyjątkiem są miasta na prawach powiatu, gdzie będą trzy karty.

To jest karta do głosowania, w której będziemy wybierać kandydatów:  do rad gmin, radnych powiatu i radnych sejmiku województwa to jest  trzecia karta. Czwarta karta dotyczy włodarzy miast, czyli wójtów burmistrzów i prezydentów – tłumaczyła Magdalena Pietrzak, szef Krajowego Biura Wyborczego.

Wyniki wyborów ogłoszą terytorialne komisje wyborcze. Jeśli w wyborach na wójta, burmistrza czy prezydenta żaden z kandydatów nie zdobędzie więcej niż połowy głosów, dojdzie do drugiej tury. Ta odbędzie się 21 kwietnia.

TV Trwam News

źródło: radiomaryja.pl, 29 marca 2024

Autor: dj